Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8

#22884
Barbora Rolečková (Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR)
Host

Dobrý den

Po přečtení zprávy pana Veselského se chytám za nos, že jsem vás ani nepozdravila :). I já jsem si prostudovala vaše práce a byla jsem potěšena, že vás má tolik zájem dělat něco nad rámec svých školních povinností – že máte zájem o věci kolem sebe…

Níže mé otázky k dalším dvěma pracem:

Boj s plasty
Eliška Musilová, Terezie Charvátová

1) Ve své práci píšete, že plasty jsou pro naši planetu největším problémem. Aniž bych chtěla problematiku plastového odpadu zlehčovat, napadají mě další problémy, se kterými se současná civilizace a planeta potýkají. Možná podobně závažné (mnohé z nich se prolínají a souvisí spolu navzájem). Napadají i vás některé další závažné problémy, se kterými se naše planeta potýká?

2) Píšete, že vás pobavily reakce dětí při vaší hře na čistění oceánu. Co zajímavého (úsměvného 🙂 jste se od dětí dověděly?

3) Znáte nějakou lokální (českou) organizaci, která se zabývá ochranou přírody?

Zelená architektura a využití dešťové vody
David Novák, Barbora Trojanová, Kristýna Šourková

1) Zaujal mě jeden z vašich příkladů zelených střech a to sod house. Protože tyto domy neznám, zajímalo by mě, kde je na ně možné natrefit a jak jsou staré?

2) Máte se zelenou střechou nějakou osobní zkušenost? Tj. znáte např. nějakého vlastníka zelené střechy a měli jste tedy možnost pozorovat nebo alespoň slyšet nějaké konkrétní zkušenosti s tímto fenoménem? Pokud ano, jaké to byly zkušenosti? Pokud ne, jak jste se k tomu tématu SOČ dostali – jak se stalo, že vás zelená architektura zaujala?

3) Střechy dělíte na extenzivní a intenzivní a dále pak podle sklonu. Existují i intenzivní střechy s velkým sklonem nebo bývají intenzivní střechy vždy/spíše rovné?

4) Vaší prací jste se snažili zvýšit povědomí o možnostech zelené architektury, což se vám, věřím, i povedlo. Máte ještě nějaký další nápad, jak Čechy motivovat k častější výstavbě zelených střech?