Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 18 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 18

#22876
Jan Mittner
Host

Dobrý den,
na začátek chci všem soutěžícím poděkovat za zajímavé práce a ocenit vaši činnost ve svém volném čase.

Dotazy:

Jindřich Dítě
– Co vnímáte jako hlavní vlastní přínosy vaší práce? Tedy, co jste musel vymyslet a navrhnout sám a co bylo převzaté?
– Jeden z cílů práce je “Zpracovat řešení autorizování a sledování přístupu uživatelů k internetu”. Jak konkrétně jste naplnil tento cíl z hlediska “autorizování”? V práci jsem se o autorizaci uživatelů moc nedočetl, nebo jsem to přehlédl.
– Máte ukázku grafického zobrazení logů v administrátorském rozhraní?

Jáchym Mierva
– Při implementaci hry Pampuch, jaké byly největší problémy a výzvy, na které jste narazil? Co Vám zabralo nejvíce času?
– Využil jste při vytváření knihovny nějaké návrhové vzory (Design Patterns)?

Matěj Brožek
– V části o PHP píšete, že “sémantika je velmi specifická, místy až nepřehledná”. Můžete konkrétně na příkladu vysvětlit, jak je toto myšleno?
– V části týkající se bezpečnosti píšete o ukládání hesel. Je tomu opravdu tak, že pokud do databáze uložím pouze hash (otisk) hesla, není možné získat původní heslo zpět?
– Proč jste si vytvářel vlastní MVC framework a nepoužil některý z existujících a vyzkoušených?