Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8

#22874
Hana Koutná
Host

Dotaz k práci Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled:
Na základě jakých kritérií jste vybírali místa odběru vzorků.