Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#22864
Marcela Chalupová
Host

Eliška Josková
1. Jak by Vaše práce mohla ovlivnit výuku českého jazyka a literatury ve Vaší třídě?