Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#22859
Lenka Zerzová
Host

Filmová dozimetrie v radioterapii – otázky porotce:

Lineární urychlovač v nemocnici se kalibruje jednorázově nebo opakovaně (jak často)?
Kolik kalibračních křivek je potřeba, než se přístroj použije k ozařování pacientů?
Skener, který jste použil, je speciálně pro tyto účely?