Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 5,8

#22852
Barbora Rolečková (Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR)
Host

Dotazy pro:
Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled
Eliška Ondráčková, Matěj Moravec

1) V geologické problematice jsem laik a o lomech toho moc nevím. Vy jste se evidentně v poslední době mnohé dověděli :). Ráda bych se proto zeptala, víte-li, jak se využívá kámen vytěžený v lomu Pohled. Představuji si, že se kámen nejčastěji těží na štěrk, ale že na některých lokalitách může být těžen kvalitnější (např. vzhledově zajímavý) kámen, který pak může mít i jiná využití. K čemu se využívá materiál z lomu Pohled?

2) Z technického hlediska by mě zajímalo, jak rychlé muselo být zpracování vámi odebraných vzorků. Mohli jste vzorky uchovávat i po měsíce a např. pomocí metody FTIR je pak tedy zpracovat všechny najednou nebo bylo třeba provádět analýzy častěji (po každé návštěvě odběrových míst)?

3) Do jaké míry, myslíte, že budou vody lomu (a tedy přítomné horniny/minerály) ovlivňovat kvalitu vody v případném budoucím koupališti? To bude samozřejmě souviset s tím, odkud se vezme voda, která lom vyplní. Máte o tom nějakou představu? Přiznám se, že vůbec netuším, jak se při tvorbě koupaliště z lomu postupuje, tak se ráda nechám poučit :).