Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22848
Jitka Krčková
Host

Dobrý den, moc oceňuji vaši aktivitu a schopnost dělat něco nad rámec vašich běžných povinností.
Tato forma komunikace určitě nenahradí osobní kontakt, kde bych měla spoustu dílčích otázek.
Snad jen technická poznámka. Při sledování vašich prezentací je mnohdy špatně rozlišitelný
text a obrázky na monitoru.

Obor: 1. matematika a statistika ( U obou také oceňuji aplikaci vlastních algoritmů v programech.)

Globální optimalizace pomocí genetických algoritmů: Není mi jasná volba mutace,
jak zajistím, že se (s velkou pravděpodobností) nezaseknu v nějakém lokálním minimu?

Modelování biochemické aktivity sloučenin s využitím strojového učení s učitelem: Zaujalo mě
hodnocení kvality modelu. Dávají jednotlivé metriky podobné výsledky, nebo výrazně jiné.
Kterou jste si vybral a proč?

Obor: 2. fyzika

Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN:
Líbí se mi vlasní pojetí a nápady při testování.
Proč je nutná teplota v mrazáku -40°C pro testování vzorku od -20°C do 20°C?
Nikdy jsem neviděla Julabo, jaký má zdroj?

Negativní teorie:
Pokračujte, třeba opravdu najdete odpovědi na zatím nevyřešené otázky a zaplníte tak díry v jiných teoriích.

Studium objemových a povrchových magnetických vlastností materiálu Co72,5Si12,5B15:
Máte velké teoretické vědomosti, které dokážete použít při konkrétním testování vlastností.
Proč jste zvolily právě tento materiál?

Obor: 5. geologie, geografie
S chutí jsem si přečetla vaše zajímavé a přínosné práce.
Hlavní hodnocení ale ponechám na mnohem zasvěcenější kolegyni.