Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 6 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 6

#22845
Svatava Křížová
Host

Lupus erythematodes
1. Abychom mohli stanovit diagnosu SLE, kolik klinických a kolik imunologických kritérií musí nemocný splňovat dle klasifikace SLICC?
2. V současné době se nabízí pro indikované pacienty biologická léčba belimumabem/ monoklonální protilátka inhibující aktivitu B-buněk. Před zahájením biologické léčby musí být každý pacient vyšetřen k vyloučení infekčního plicního onemocnění speciálním kožním testem a RTG plic. O jaké onemocnění se jedná? Napadá Vás proč?
3. Jaký ochranný faktor opalujícího krému byste doporučila pacientovi s lupusem? Za jakých podmínek by mu stačil krém SPF 10 při v ČR běžném fototypu kůže 2?
4. Pacienti s lupusem, obzvláště s kožní formou bývají léčeni metotrexátem. Obvykle se užívá 1x týdně, kdy následující den je podán vitamín ze skupiny B se sumárním chemickým vzorcem: C19H19N7O6, protože metotrexát narušuje jeho metabolismus. O jaký vitamín jde?