Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#22842
Marcela Chalupová
Host

Adéla Svobodová, Adéla Pistrichová
1. Prosím, vysvětlete mi, jak je třeba interpretovat lineární regresi s koeficientem determinace R^2 = 0,02, tzn. z kolika procent závisí např. frekvence sledování dokumentů na poměru 2D:4D a z kolika procent na jiných faktorech?
2. Když jste zkoumaly vliv poměru 2D:4D na sledování dokumentů, kterou veličinu jste považovaly za nezávisle proměnnou (x) a kterou za závisle proměnnou (y)? Proč?
3. Z kolika procent byste zařadily svoji práci do biologie a z kolika do problematiky volného času?