Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22829
Petr Otipka
Host

DOTAZY A POZNÁMKY – MATEMATIKA
Obě práce jsou velmi zdařilé po obsahové i formální stránce, studenti se při řešení problémů dostali velmi daleko. Navíc je zřejmé pokračování a další uplatnění výsledků. Konkrétní dotazy:
PATRIK KULA:
• K testování byly použity funkce nejvýše dvou proměnných. V závěru je zmiňována možná použitelnost na složitějších úlohách (např. řešení regresní úlohy metodou nejmenších čtverců může znamenat hledání hodnot desítek (a více) neznámých koeficientů v regresní funkci) – byla testována i pro funkce více proměnných?
• Vysvětlete, prosím, důvod použití funkce (3.3). Co má tato funkce společného s normálním rozdělením pravděpodobnosti?

MARTIN BIROŠČÁK
• Při prezentaci jsem na obrazovce takřka nic neviděl.
• Celá práce je napsaná v množném čísle, matematický popis je výrazně nad úrovní střední školy. Můžete, prosím, přesně popsat Váš příspěvek při řešení problému?

DOTAZY A POZNÁMKY – FYZIKA
ALEŠ SOCHA
• Velmi kvalitní práce – obsah, formát i samotná prezentace obsahující realizaci vlastních nápadů.
• Vysvětlete, prosím, proč je průběh závislosti šumu na teplotě v grafu 2 hladká křivka a proč je teplota v rozsahu <-15,15> (obojí na rozdíl od grafu 1).

DOMINIK WALDER
• Fyzika je exaktní vědní obor. Teorii (byť obsahující zajímavé myšlenky) proto nelze stavět na domněnkách. Bez otázek.

PETRA PLONKOVÁ, JANA ZAVADILOVÁ
• Velmi zdařilá práce s poněkud rozvláčným teoretickým úvodem, ale velmi kvalitními experimentálními výstupy.
• Proč byla magnetooptická křivka měřena v longitudinální konfiguraci?