Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22811
Aleš Socha
Host

Dobrý den,
1. Proč jste do výzkumu nezahrnuli studenty čtvrtých ročníků? Mohlo by to být vzhledem k ukončování studia zajímavé v souvislosti s kvalitou spánku.

Zajímavé by to určitě bylo, ale na testování jsme vybírali třídy s podobnými učiteli (podobné sociální prostředí a nároky na výuku). Bohužel ve všech třech třídách 4. ročníku působili jiní učitelé než v našich testovaných třídách. Testování probíhalo v hodinách biologie, což umožnila naše garantka paní Chlebková. Snažili jsme se domluvit s učiteli 4. ročníků, avšak nám testování nebylo umožněno, protože se jednalo o období uzavírání známek.

2. V práci píšete, že jste provedli osobní konzultaci u respondentů vykazujících větší náchylnost k depresím a dodali jste rady a doporučení těm respondentům, u kterých jste diagnostikovali větší riziko spánkové apnoe. To je jistě pozitivní, ale zajímalo by nás, jakým způsobem jste v rámci svého šetření zajistili anonymitu?

Testování, jak jsme již zmínili, probíhalo v hodinách biologie. Žákům jsme rozdali svázané dotazníky, představili jsme se a vysvětlili jak mají tyto dotazníky vyplňovat. Po vyplnění dotazníků si mohli studenti spočítat své výsledky a zjistit tak, jak na tom jsou. Poskytli jsme jim informace jak nás kontaktovat (přes sociální sítě nebo školní poštu), a to proto aby nás mohli kontaktovat se špatnými výsledky a my jim mohli poskytnout informace, jak jejich stav zlepšit. Ozvalo se nám 6 studentů, kterým jsme poskytli typy, jak dodržovat spánkovou hygienu. Jednalo se převážně o studenty, kteří dle dotazníků vykazovali těžké riziko nadměrné denní spavosti. Komunikace s nimi probíhala přes sociální sítě, nebo formou osobní schůzky (například v kavárně).