Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#22809
RNDr. Jan Břížďala
Host

Výpočty balistických drah – otázky porotce

1. Můžete uvést, v čem považujete svou práci za nejvíce inovativní?
2. Při psaní práce jste spolupracovatl (podle hodností tak alespoň předpokládám) s příslušníky armády. Zjišťoval jste, jaké prostředky využívají vojáci pří výpočtu balistických drah?
3. Jako standardní tlak uvádí 101 325 Pa. Lze se setkat však s hodnotou 100 000 Pa. Vysvětlete tento rozdíl.
4. Graf (Obrázek 3) je vlastní tvorbou nebo převzatý? Můžete uvést zdroj, případně software, ve kterém jste ho zpracoval?
5. Ověření teoretických výpočtů probíhalo výhradně pomocí počítačových simulací nebo i prakticky?