Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 2 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 2

#22807
RNDr. Jan Břížďala
Host

Filmová dozimetrie v radioterapii – otázky porotce

1. V práci zmiňujete poděkování Dr. Osmančíkové z FJFI ČVUT v Praze. S fakultou jste spolupracoval výhradně za účelem vypracování práce SOČ nebo je spolupráce širší (např. absolvování dlouhodobé stáže)?
2. Zmiňujete nutnost dohledávání a překladu anglické literatury. Dohledával jste především elektronické zdroje nebo i tištěné?
3. Složení desky popisujete jako prvkové (např. vodík, kyslík a uhlík, dále sodík, dusík…). Předpokládám, že ve skutečnosti se jedná o sloučeniny, případně slitiny. Můžete uvést, o jaké typy látek se jedná?
4. Jaká bezpečnostní opatření musela být dodržována při samotném ozařování v rámci praktické části?
5. Pro vyhodnocení se používá jen stanovení barev RGB nebo je smysluplné i CMYK?