Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota D : Učební pomůcky- ekonomie Odpověď na téma: Porota D : Učební pomůcky- ekonomie

#22803
Silvie Kempová
Host

Dobrý den,

odpovědi nahrát na fórum: termín 7. 5. 2020 do 10 hodin

název práce: Tvorba herbáře se zaměřením na vybrané biotopy České a Slovenské republiky
autor: Terezie Hahnová
název školy: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
odkaz na video: https://youtu.be/Chb5NKb8lM8

Odpovědi nahrát na fórum: termín 7. 5. 2020 do 10 hodin

1. otázka
V teoretické části uvádíte různé možnosti způsobu lisování rostlin. Zkusila jste lisovat 1 druh rostliny různými druhy lisování? Pokud ano, jaké v tom byly rozdíly?
V praktické části uvádíte lisování pomocí dřevěného lisu. Proč jste si tento způsob vybrala?

2. otázka
Co Vás vedlo k vytvoření dřevěného boxu a proč má zrovna takový tvar?

3. otázka
Celkově jste identifikovala 158 rostlin v 12 různých biotopech. Se kterou rostlinou jste měla největší problémy a proč?

4. otázka
Vytvořený herbář s bylinkami jste tvořila v průběhu tří let, můžete prozradit, kdo všechno Vám pomáhal? Chtěla byste dál v této práci pokračovat?

5. otázka
Mohla byste jmenovat některé technické důvody, které vám neumožnily vytvořit herbář s 200 plánovanými položkami?

6. otázka
Jakou rostlinu ze 158 identifikovaných považujete za nejcennější a proč?

7. otázka
V prezentaci Vaší práce uvádíte tabulku s počtem navštívených lokalit a počtem vylisovaných rostlin v dané lokalitě. Kde jste pro sběr rostlin nejdál cestovala v České republice? Uvádíte také, že jste sběr prováděla i na Slovensku. Narazila jste na nějaký druh rostliny, který v České republice nebyl běžně k nalezení?