Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22802
Nikol Baierová
Host

Dobrý den, děkuji za hodnocení mé práce.
Nyní zodpovím Vaše dotazy.

1. Cílem práce bylo probudit zájem o chemii. Myslíte, že jste tohoto cíle dosáhla?

Podle mého názoru určitě ano. S dětmi se pracovalo velice skvěle a to hlavně z důvodu jejich aktivního zapojení do jednotlivých činností. Velkou radost mi také udělala slova jednoho z chlapců mateřské školy, který mi řekl, že se chce stát chemikem. Znalosti tohoto chlapce opravdu převyšovaly nad znalostmi ostatních. Bylo tedy poznat nejen, že na jednotlivých setkáních dával pozor, ale také, že si další informace vyhledával i jiným způsobem. Celkově jsem zaznamenala pokroky u všech dětí, se kterými jsem pracovala. Například podle toho, že při opakované práci s chemickým sklem ho dokázaly pojmenovat. Děti se na jednotlivá setkání těšily a to mi dělalo obrovskou radost.

2. Jaké byly reakce dětí? Jak se k aktivitám stavěly?

Při úvodu prvního setkání pouze seděly a pozorně poslouchaly, co se bude dít. Když se pak prezentovaly jednotlivé pokusy a aktivity, děti svůj zájem začaly projevovat. Do jednotlivých aktivit se zapojovaly velice aktivně, vždy se snažily dosáhnout co nejlepších výsledků (ať už to byly jednotlivé pokusy nebo pracovní listy) a při položení nějaké otázky se snažily prosadit svůj názor. Z dětí bylo cítit nadšení, radost a chuť pracovat při každém z těchto setkání, jelikož byla tato setkání vytvořena tak, aby si děti pokaždé vyzkoušely něco nového. Při každém loučení se nás děti ptaly, kdy je zase navštívíme.

3. Jak moc jste se podílela na tvorbě metodik použitých v MŠ? Je to Vaše autorská práce, nebo jste daný materiál převzala z projektu, o kterém se v rámci práce zmiňujete?

Jelikož se tato práce konala v rámci projektu, byly tyto metodiky již předem dané. Tyto metodiky se pak používaly ve všech 6 mateřských školách, které navštěvovala naše škola. Já jsem měla poté možnost s vedoucí mé práce konzultovat některé z pokusů, např. jaké pokusy doplnit. Všechny tyto pokusy byly před návštěvou mateřské školy vyzkoušeny. Byla prověřena vhodnost těchto pokusů pro děti předškolního věku a v neposlední řadě také bezpečnost. Podle názvů metodik jsem pak zpracovávala metodické listy (jednotlivé úkoly a pokusy a k nim pomůcky, chemikálie a postup= konkrétní metodiku), tak, aby se podle těchto listů mohly jednotlivé metodiky vykonávat. Mou prací byly také pracovní listy, které jsem vymýšlela k jednotlivým metodikám tak, aby je vhodně doplnily a aby byly pro děti zábavné.