Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota D : Učební pomůcky- ekonomie Odpověď na téma: Porota D : Učební pomůcky- ekonomie

#22801
Silvie Kempová
Host

Dobrý den,
odpovědi nahrát na fórum: termín 7. 5. 2020 do 10 hodin

název práce: Stereomikroskop ve výuce biologie a přírodopisu
autor: Nela Klusová
název školy: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace
odkaz na video: https://youtu.be/mX7cyX5Y9qI 

Odpovědi nahrát na fórum: termín 7. 5. 2020 do 10 hodin

1. otázka
Vytvořila jste 68 protokolů, které jsou v šesti skupinách: geologie, rostliny, houby, prvoci, živočichové a biologie člověka. Byla práce na protokolech u jednotlivých skupin jiná? Pokud ano, jak se lišila? Která z těchto skupin byla nejnáročnější a proč?

2. otázka
Zmiňujete, že práce navazuje na předcházející práci SOČ z roku 2018. Kolik původních poznatků jste mohla využít při Vaší nové práci? Odhadněte v procentech a vyjmenujte.

3. otázka
Uvádíte, že práce trvala od února 2019 do března 2020. Jak dlouho trvá připravit 1 protokol např. s názvem Včela medonosná, kterou zmiňujete, a ke které se vyjadřovala při ověřování PaedDr. Hana Ptašková? Uveďte přibližně v hodinách.

4. otázka
Vysvětlete, proč jsou v dotazníku (hodnocení výsledků) nejvíce zastoupenou skupinou respondentů právě učitelé základních škol (83/110), když Vaše učební pomůcka je převážně využita ve výuce na středních školách.

5. otázka
Vidíte do budoucna ve své tvorbě (68 protokolů) ještě další potenciál pro rozšíření?

6. otázka
Uvádíte, že jste před tvorbou učební pomůcky prováděla focení objektů. Který objekt byl nejnáročnější z hlediska focení? Případně jaké komplikace při focení nastaly?

7. otázka
Vaše učební pomůcka obsahuje šest velkých kapitol (geologie, rostliny, houby, prvoci, živočichové a biologie člověka). Kde jste pátrala po objektech z jednotlivých kapitol? Navštívila jste i např. geologický pavilon nebo nějaké mineralogické sbírky, muzea?