Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22799
Eva Mertová
Host

MATEMATIKA:
Patrik Kula:
Musel jste se naučit FORTRAN kvůli práci SOČ nebo jste ho znal a používal už předtím?
Martin Biroščák:
Část práce v češtině uvádíte jako překlad. Byla práce původně napsaná anglicky a proč?

FYZIKA:
Dominik Walder:
Jak se vaše teorie vypořádá se zákonem o zachování hmotnosti?

GEOLOGIE, GEOGRAFIE:
Vojtěch Polák:
Uvádíte, že jste většinu dat nahrál do databáze Biolog – nahrával jste i do jiných aplikací?
Jak byste stávající databáze seřadil podle přehlednosti, přístupu k datům a možnosti vkládání nových dat?
Jsou vámi mapované čtverce v katastru jedné obce (městské části) nebo zasahují do více katastrálních území?

Daniel Vozňák:
Jaký typ ložiska je ložisko Zlaté Hory?
Vyjmenováváte kovy, které se zde těžily, ale jen zlato se těžilo v ryzí formě. Ze kterých minerálů se získávala měď, zinek, olovo a další?

Jiří Šalajka:
Jaký časový plán máte pro další rozšíření stránek a co chcete přidávat jako první?