Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22795
Richard Smrž
Host

Dobrý den,

děkuji za Vaše otázky, mé odpovědi jsou následující:

1. Na osobě Josefa Mengeleho mě po nastudování dané literatury překvapila zejména otázka antisemitismu -dospěl jsme k závěru, že z jeho chování v průběhu života (hlavně v pozdějším věku) vyplývá, že nenávist k Židům byla dána spíše kompetitivností obou, dle něj talentovaných národů, než striktně náboženskou případně odlišností vnějších rysů. Druhou věcí, co mne překvapila, byla jeho schopnost odosobnění se od hrůz koncentračního tábora – jakoby vůbec nebyl duší přítomen,hnán pouze vidinou svých budoucích úspěchů na poli antropologie, jakoby se nenacházel v jednom z nejhrůznějších vězení na světě ale v laboratoři, kde provádí pokusy na myších. v ostrém kontrastu s tím stojí jeho občasné projevy citů k dětským vězňům.
Dále se domnívám, že Josef Mengele patřil k té skupině německých intelektuálů, kteří příliš nevěřili ideálům nacistické ideologie, ale nacistický režim chtěli využít především pro naplnění svých osobních ambicí.

2. Domnívám se, že mou práci (ne celou, ale nejspíše pouze výňatky) by bylo možné využít jako brožury do pamětníků (například k současnému výročí 75. let konce 2. světové války), jako část reportáže seznamující především studenty středních škol s poměry v koncentračních táborech, a kam až může zajít schopný a ambiciózní lékař, pokud je přesvědčený o nadřazenosti své rasy. Dále je možné jí využít jako učební pomůcku pro období 2. světové války.