Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22793
Michaela Čárková
Host

Dobrý den,
děkuji Vám za Vaše hodnocení a otázky, na které se Vám nyní pokusím co nejlépe odpovědět.
1. Ve výzkumné části se jedná více méně o doslovný přepis našich rozhovorů. Upravila jsem pouze některé věty, aby byla většina vyprávění zachována. Některé odpovědi jsem měla i písemně, takže pro mě byl přepis jednodušší, a tím i přesnější.
2. Přirozeně jsem se nemohla zeptat neromských dětí na to, jestli doma dodržují nějaké romské zvyky či nikoli. Tento dotaz jsem ale do své práce zařadit chtěla, proto jsem se rozhodla vytvořit tři stejné otázky a pak jednu jinou, aby byl počet na obou stranách stejný.
3. Myslím si, že předsudky jsou záležitost, kterou si přebíráme z minulosti. Upřímně jsem toho názoru, že tyto předsudky nikdy úplně nevymizí. Je důležité, aby každý člověk začal sám u sebe. V tom vidím jednu z možností, jak je ve společnosti zmírnit. Dále by určitě bylo přínosné více propojit tyto dvě skupiny lidí např. kulturními akcemi.
4. Předsudků je určitě více. Romové často žijí v podmínkách, které jsou pro nás nepředstavitelné. Tím myslím např. velkou skupinu lidí, nepořádek kolem domu, neuspořádanost a nezodpovědnost. Romové jsou spojováni také s vulgární mluvou a výbušností.
5. V historické pasáži jsem čerpala zejména ze dvou knih (Romové v České republice včera a dnes a Cikáni). Dále jsem využívala internetové stránky, ale vždy více z nich, aby jsem si informace potvrdila. Nejsem si jistá, co myslíte tím neozdrojováním, jelikož jsem všechny (zejména ty historické) informace vyčetla právě z uvedených zdrojů.

Budu ráda za Vaše další reakce.
Michaela Čárková