Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22792
Klára Grejtáková
Host

Dobrý den, děkuji za zhodnocení mé práce a zajímavé dotazy. Zde jsou mé odpovědi:

1. Při psaní své práce jsem čerpala také ze studií, které analyzovaly data z evropských zemí. Některé mnou zkoumané údaje pocházely také z Asie. Tam se, ale obvykle střelné zbraně k masovým útokům neužívají ve velké míře. Důvodem může být například omezená možnost si střelné zbraně jako civilní občan pořídit, a to jak legálně i nelegálně.

2. Myslím si, že každý svéprávný občan, který dodrží zákonem stanovené normy, má právo si zbraň pořídit pro osobní i sportovní účely. Mělo by to být regulováno například maximálním počtem střelných zbraní na jednoho držitele zbrojního průkazu. V USA by se, dle mého názoru, měli zakázat automatické zbraně pro civilní občany. Tento typ zbraní byl vytvořen za jediným účelem. A to zabít co nejvíce lidí v nejkratším možném čase. Jde tedy o zbraně vojenského charakteru.

3. Tyto patologické jevy jsem zahrnula, protože jedinec vyrůstající v násilném prostředí má častější sklony k využití násilí jako prostředek k řešení svého problému. Někteří pachatelé mohou být násilníci i v soukromé rovině, není to ale pravidlo. Záleží, do které skupiny vrah podle komplikované typologie spadá. Nejpravděpodobnější sklony by měl vrah že skupiny Pseudo-Commando. Jeho fascinace zbraněmi je často doprovázena rasismem, agresí a impulsivním chováním.

4. Ráda bych se i nadále věnovala prohlubování svých znalostí v rámci tohoto tématu. Mohly by se také využít pro zvýšení informovanosti veřejnosti. Věřím, že obecné povědomí a znalost faktorů, které vrahovu osobnost formují, mohou nápomoci dalším tragédiím předcházet. Toto vážné téma nelze přehlížet.

5. Ctirad Vitásek se svým činem snažil pomstít systému, nešlo o útok zaměřený na jednotlivce. Trpěl utkvělou představou, že má rakovinu a je mu odepírána lékařská péče. Po útoku odjel z místa činu ke své matce a ke všemu se přiznal. Než ho stihla policie dopadnout, spáchal sebevraždu. To vše svědčí o narušené psychice, šlo tedy pravděpodobně o psychotický typ vraha. Vliv na jeho psychiku mohla mít i smrt jeho bratra, který byl jako příslušník policie zavražděn lupiči před loupežným přepadením. Je nepravděpodobné, že by to byla jeho hlavní motivace. Bratr zemřel již v roce 1998 a navíc ho s prosincovým útokem nic nespojuje.