Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22790
Magdaléna Zajícová
Host

Dobrý den, děkuji za komentář k práci. Nyní zodpovím Vaše dotazy.
1)Téma jsem si vybrala z důvodu, že se domnívám, že sny jsou tématem často diskutovaným, stávají se předmětem námětů uměleckých děl či zápletek filmů, v poezii mají nepochybně své místo a zajímalo mě, nakolik toto téma hýbe současnou společností. Vedlejší motivací byl můj osobní pocit, že se mi sny moc často nezdají, a tak jsem se chtěla dozvědět o celé tematice něco více.
2)Význam snů si dohledávám pouze v některých případech. Jak už jsem říkala v prezentaci, kdysi jsem měla pocit, že se mi sny příliš nezdají, tudíž nebylo ani moc co vyhledávat. Nyní už je situace jiná, ale ne vždy mi v hlavě utkví konkrétní symbol či výjev vhodný pro vyhledání významu.
3)Přínos mé práce tkví v shrnutí základních faktů o snové realitě z publikací méně i více odborných v teoretické části. Text je zpracován tak, aby byl i přes poměrnou složitost tématu srozumitelný široké veřejnosti. Praktická část přináší obrázek, jak se lidé v mém okolí dle věku sny opravdu zabývají. Můžeme z ní vyčíst, jak často se lidem sny zdají, o čem se jim nejčastěji zdá, komu o svých snech vypráví, jestli věří, že pro nás sny mají nějaký význam atd.