Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22781
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Prezidentské volby v České republice, Francouzské republice, Ruské federaci a Spojených státech amerických a vliv mediální gramotnosti na politickou profilaci
Autor: Hana Szlachtová
Škola: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sQQgTnobAcY&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1. Zajímavá práce, s bohatým seznamem použitých zdrojů. Dávejte si pozor, abyste při prezentaci své práce nedrmolila, i když je těžké vejít se do časového limitu.
Proč se Vaše práce jmenuje jinak, než jak jste uvedla v přihlášce?

2. Znamená situace, kdy Miloš Zeman záměrně protahoval vládnutí bez důvěry první vlády A. Babiše skutečně, že prezident může mít i v našem parlamentním systému významné pravomoci při utváření vlády nebo se jedná o chování skutečně nikoliv protiústavní, ale proti “duchu ústavy”, kdy prezident zneužívá mezer v ústavě? Měli by se budoucí prezidenti inspirovat kroky M. Zemana a v situacích jmenování vlády a ministrů zachovávat v případě pochyb odmítavé postoje k jmenování kandidátů nebo by se měli chovat tak, jak autoři ústavy zamýšleli, když ji sepisovali a zastávat pouze formální funkci?

3. Jakým způsobem má být mediální gramotnost zavedena do výuky na školách (nový vlastní učební předmět x přiřazení k již existujícímu předmětu, časová dotace hodin a přidávání hodinové dotace hodinám mediální gramotnosti na úkor ostatních předmětů, výuka mediální gramotnosti s ideologickou nezatížeností, je mediální gramotnost dovednost, která se dá naučit)?

4. Pozor na jiný název a také uvádíte svou práci jako seminární práci! Myslíte, že mediální gramotnost je věc výuky jako samostatného předmětu nebo je to spíše gramotnost či vzdělanost či všeobecná inteligence daného jedince. Uvažovala jste o zjišťování mediální gramotnosti např. skupin obyvatelstva podle věku, podle vzdělání, podle demografického měřítka…?

5. Podle Vás má tedy mediální gramotnost největší vliv na výsledky voleb?