Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22779
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století
Autor: Jan Vilém Rajner
Škola: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, Hladnovská 1332/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Video: https://www.youtube.com/watch?v=SxLpIgo009Y&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1. Velmi se mi líbila vaše práce, je čtivá, dostatečně zazdrojovaná, zbytečně neodbíháte od tématu. Dejte si pozor na překlepy.
Podařilo se Vám zjistit, proč se Vilémův bratr Jan ocitl v Lotyšsku a jak a kdy zemřel?

2. Autor se ve své práci snaží rekonstruovat život svého dědečka Viléma Rajnera, který byl židovského původu. Při líčení událostí postupuje logicky a s citem historika využívá jak literaturu, tak i písemné prameny. Ty pak doplňuje o informace získané od rodinných příslušníků. Výsledkem je velmi zdařilá práce, v níž autor dokázal věrohodně popsat životní cestu člověka, který byl kvůli svému původu v období 2. světové války pronásledován. Všímá si také životních osudů ostatních rodinných příslušníků. Text je velmi čtivý, výsledkem je promyšlená práce, autor je velmi nadaný a má cit pro pochopení historických skutečností. Zvolil si dobré téma, vytěžil rodinu. Chválím za návštěvu archivů, řada informací se dá nalézt právě tam. Píšete, že o dědečkově pobytu na Ukrajině nemáte příliš informací, možná by v této souvislosti stálo zato oslovit Vojenský historický archiv v Praze. Dědeček žádal o osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/46, žádost a příslušná svědectví by mohla být uložena právě v tomto archivu. Taktéž bych do práce doplnila transporty, kterými byli deportováni příbuzní do Terezína a odtud do Treblinky, kde zahynuli. Viz databáze na http://www.holocaust.cz.
Před sepsáním práce jste věděl o životních peripetiích dědečka (válečná léta) a věděl jste o jeho židovském původu? Jak dále zamýšlíte s prací naložit, ve smyslu osvěty a seznámení veřejnosti s osudy vašeho dědečka? Jakému tématu byste se rád dál věnoval?

3. Velmi čtivá, poutavá práce, osudy dědečka vykreslené v dějinných a historických souvislostech, dobré odkazy na zdroje. Moc se mi to líbilo i Váš osobní přístup. Budete se dále věnovat studiu historie? – máte podle mě dobře nakročeno.