Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22777
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců
Autor: Dana Baraňáková
Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, 749 01 Vítkov
Video: https://www.youtube.com/watch?v=lskxe347n2A&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1. Práci obohacují Vaše fotografie z Libice i Hnězdna a také, že jste vytvořila webové stránky o sv. Radimovi.
Jakou aplikaci jste k tvorbě použila? Co s těmito webovými stránkami zamýšlíte do budoucna? Proč jste se rozhodla ve své práci používat jméno Soběbor místo dnes používaného Soběslav?

2. Autorka se snaží popsat historii Slavníkovců, jejich vyvraždění a život přeživších Vojtěcha a Radima. Využívá literatury a internetových zdrojů. Z literatury opomíjí publikace LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk. Slavníkovci: mýtus českého dějepisectví. Praha 2005; SLÁMA, Jiří – CHARVÁT, Petr. Vyvraždění Slavníkovců. Praha 1992 a práce Dušana TŘEŠTÍKA např. Kdo a proč vyvraždil Slavníkovce? Dějiny a současnost, 1/2006, s. 14–16.
V samotné práci chybí u řady tvrzení zazdrojování, citace z historie.cz by v odborné práci být neměla. Velmi kladně hodnotím vytvoření webové stránky.
Kolik návštěvníků má webová stránka? Kolik lidí vyplnilo kvíz a s jakým výsledkem? Jakou máte zpětnou vazbu, jak se Vámi popsané informace o Slavníkovcích šíří mezi lidmi?

3. Velmi zajímavá a obsažná práce, zejména oceňuji vytvoření webové stránky, což je obrovský krok k tomu, aby se s Vaší prací a s Radimem Gaudentiem seznámili i mladí lidé. Zajímá mě, proč jste si vybrala právě tuto osobnost ke svému výzkumu?