Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22775
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Arcivévoda Karel Ludvík aneb z Toskánska přes Aspernské bojiště do Těšínska
Autor: Hana Baková
Škola: Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba
Video: https://www.youtube.com/watch?v=gYcZzvkRttU&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1. Dávejte si pozor na logiku vět a překlepy. Např. na s. 11 píšete, že Karlova teta a oblíbená dcera Marie Terezie Marie Kristýna se narodila 13. 5. 1790, tedy 10 let po smrti své matky.
Proč jste opomenula nejnovější publikace a články věnované Habsburkům či dějinám Těšínska?

2. Práce je velmi čtivá a zajímavá. Autorka se snažila plasticky vykreslit život Karla Ludvíka Habsburského a zasadit jej do historických reálií. Vyzdvihla jeho vojenskou kariéru a všímá si jeho působení v našem regionu. I když uvádí v soupisu literatury celou řadu publikací, v textu tuto literaturu necituje. Zazdrojování je nedostatečné. Při líčení Karlových počinů v našem kraji mohlo být využito i archivních dokumentů, z nichž mohly vzejít nové neprobádané skutečnosti k daným stavbám a činům Karla Ludvíka. Limitem je ovšem znalost němčiny a kurentu, což autorka přiznává.
Kdy se stal Karel Ludvík adoptivním synem Alberta Sasko-Těšínského a jeho ženy Marie Kristýny? Podle informací, které víte, mě zajímá Váš osobní názor. Naplňovala Karla Ludvíka více role vojenského velitele nebo správce panství? A proč?

3. Také mi vadily poměrně časté překlepy, pozor na to. Jinak je práce velmi čtivá, obsáhlá, je vidět, že jste se tomuto tématu velmi intenzivně a s osobním zájmem věnovala dlouhou dobu. Pozor na správné odkazy, zazdrojování, mě jako čtenáře to mate, když si nemůžu ověřit správnost. Ale práce se mi velmi líbila a vidím v ní veliký potenciál. Jak chcete této práce využít v budoucnosti, co s ní dále budete dělat? – určitě ji neodložíte do šuplíku, to by byla škoda!