Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota H : historie- filozofie Odpověď na téma: Porota H : historie- filozofie

#22774
Kateřina Barcuchová
Host

Název práce: Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy
Autor: Eliška Halamíčková
Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, 749 01 Vítkov
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5Q3pRsLxHOs

Otázky poroty:
1. Je velká škoda, že neuvádíte všechny zdroje, ze kterých jste čerpala. Pokud Vás zajímají informace o barnovském kostele jsou např. v časopise Poodří, 1/2008, s. 34–46. Jenom tak mimochodem jste se ve videu zmínila o matrikách uložených v Zemském archivu v Opavě, nenapsala jste, které jste prostudovala.
Jaká kniha byla Vaším hlavním zdrojem informací, jak uvádíte na s. 21? Pokoušela jste se zjistit v digitální badatelně Zemského archivu v Opavě, jestli nemají více materiálu týkajícího se Barnova (kromě matrik)?

2. V práci chybí poznámkový aparát. Nelze akceptovat vyjádření typu „průběh války byl stejný jako všude jinde“ (str. 14) nebo „Němci považovali sudetské Němce za původce vzniku války“ (str. 15). Pokud to chce autorka takto napsat, musí citovat zdroj. Co se týče popisu objektů v obci, chybí místopisné informace z archivních zdrojů, týkající se nejdůležitějších staveb v obci – kostela, školy, hostince, obecního úřadu… V olomouckém archivu je s největší pravděpodobností uložena i mapa obce, kterou by bylo možné použít jako obrazovou přílohu. Co se týče informací o rodinných příslušnících, daly by se získat také v příslušném Státním okresním archivu Olomouc, kde je uložen fond Archiv obce Barnova (je nutné počítat s tím, že dokumenty budou v němčině), tím spíše pokud byl Johann Jakel starostou. Zde se nabízí zápisy z jednání obecního zastupitelstva, kronika obce, ze kterých by bylo možné zjistit, o co se Johann zasloužil a co se mu povedlo v obci zrealizovat. Práce je pro autorku jistě velkým přínosem, neboť se jí podařilo zdokumentovat historii rodiny s německými kořeny. Kromě toho si zkusila v roli badatelky vytvořit rodokmen za použití církevních matrik uložených v Zemském archivu v Opavě.
Co pro Vás bylo největším překvapením při pátrání po rodinné historii?

3. Je to velmi subjektivní, určitě pro autorku velmi objevitelské, ale na mě to působí spíše jako článek do časopisu – velmi obsáhlý a čtivý, ale ne jako odborná práce. Chybí spousta odkazů, zdrojů. Práce s rodinnou historií a rodokmenem je velmi zajímavá a určitě by se na ni dalo navázat, pokračovat. Máte zájem na této práci a tím vlastně historii Vaší rodiny dále pracovat, věnovat se tomu i v budoucnu?