Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22769
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

MICHAELA ČÁRKOVÁ – ROMSKÁ MENŠINA A PŘEDSUDKY, KTERÉ JI PROVÁZEJÍ

prezentace:
https://youtu.be/AKxZp-uZBXA

Chybí Vám zazdrojování teoretické části, hlavně chybí zdroje uváděných výzkumů a studií (počet Romů v ČR, výzkum týkající se užívání návykových látek ve vyloučených lokalitách apod.). Také v seznamu zdrojů nejsou uváděny zdroje dle platné normy. Wikipedia není relevantní zdroj v odborné práci. V práci máte spíše žurnalistické vedení i zpracování rozhovorů, jedná se o celkový a doslovný přepis? Chybí Vám hypotézy.

Otázky:
1. Jedná se ve výzkumné části o doslovný přepis celých rozhovorů, nebo jen o výňatek?
2. Proč byla při dotazování romských/neromských dětí první otázka odlišná?
3. Proč má společnost předsudky? Dá se to nějak podle Vás dále řešit vyjma zařazení romských témat do výuky, jak uvádíte v práci?
4. Jaké jsou další předsudky společnosti vůči Romům vyjma předsudku „neochota Romů pracovat“, který uvádíte na straně 13?
5. V pasáži o historii Romů máte mnoho neozdrojovaných tvrzení. Čerpala jste i z jiné literatury než v uvedeném seznamu?