Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22766
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

LUCIE RITZINGEROVÁ – PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

prezentace:
https://youtu.be/lcKZQTpxTlQ

V práci je dobře provázána teoretická část s částí praktickou. Co se týče teoretické části, bylo by vhodné opravit poznámky pod čarou, nemusí se v nich uvádět veškeré údaje včetně ISBN, stačí autor, rok vydání, popř. stránka v případě doslovné citace. Také pokud se opakovaně odkazuje na stejný zdroj neuvádí se několikrát za sebou index se stejným číslem např. 5, 5, 5, ale klasicky 5, 6, 7, v poznámce pod čarou se píše Tamtéž, s. 35. Pokud se odkazuje na číslo publikace v seznamu literatury/zdrojů, většinou se uvádí za textem číslo v hranaté závorce odkazující na číslo zdroje.

Teoretická část je zpracována poněkud žurnalisticky (velké, barevné fotografie rodin, dětí z SVL).
Výzkumná část je vedena intuitivně, v úvodu práce hovoříte o hypotéze, kterou je třeba ověřit/potvrdit, hypotéza je ale formulována velmi obecně, co přesně znamená, že doučování má „značný pozitivní vliv“? Práce zajímavá, je vidět, že se dotýká něčeho, co Vás baví. Je třeba ocenit také Váš přínos v oblasti dobrovolnické práce i šíření informací o vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Otázky:
1. Co je pro Vás nejobtížnější při doučování dětí ze SVL?
2. Změnil se Váš pohled na rodiny žijící v SVL?
3. Jak přijímají rodiče doučování svých dětí?
4. Jaký máte názor na inkluzi? Nebylo by některým dětem lépe ve speciálních školách, v méně početných třídách s upraveným vzdělávacím programem, kde by častěji zažily úspěch, který by je motivoval?