Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22765
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

KATEŘINA SLABĚŇÁKOVÁ – BILINGVNÍ VÝCHOVA DÍTĚTE ANEB KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ

prezentace:
https://www.youtube.com/watch?v=eTYa4zm5jnU&feature=youtu.be

Práce zajímavá i téma, které jste si vybrala je moc zajímavé. Teoretická část je ale zpracována spíše formou příručky/metodiky. Chybí Vám zdroje u některých částí textu (např. bilingvní principy výchovy, typy bilingvismu apod.)

Metodologicky se jedná bohužel o mišmaš. Uvádíte, že používate metodu průzkumu, odvoláváte se na kvalitativní strategii, ale v úvodu formulujete hypotézu. Rozhovory jsou vedeny spíše žurnalistickým způsobem.

Otázky:
1. Zaujalo nás, že chcete jednou své děti vychovávat bilingvním způsobem, přestože uvádíte, že si sama na výchovu v jiném jazyce netroufáte. Mohla byste nám to vysvětlit?

2. V čem vy osobně spatřujete největší výhody tohoto způsobu výchovy?

3. Jak dítě z bilingvní rodiny reaguje ve škole? Pomáhá tento fakt ve výuce? Má dítě lepší výsledky?

4. Bilingvní výuka již na prvním stupni ZŠ je velkým lákadlem pro rodiče. Myslíte si, že výuka matematiky, prvouky, vlastivědy, přírodopisu v cizím jazyce vede k podobným výsledkům jako učení cizího jazyka přirozeně od narození?