Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22763
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

TAŤÁNA KRPCOVÁ, ALEŠ SOCHA – ANALÝZA KVALITY SPÁNKU STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

prezentace:
https://youtu.be/4unHUrHIAjE

Zajímavá práce na zajímavé téma.

Teoretická část práce formou referátu/výtahu z literatury (delší úseky textu z jednoho zdroje). Bylo by fajn sjednotit způsob odkazování na zdroje a také sjednotit formátování textu.

Ve výzkumné části Vám chybí hypotézy,není popsán způsob testování, jinak zajímavý výběr výzkumných nástrojů v rámci testování kvality spánku, jen u takových specifických technik je velmi problematické neodborné použití a především možnost neodborného zpracování výsledků. Chybí podrobnější analýza dosažených výsledků. Formulace „průzkumu se účastnilo cca 100 respondentů“ není v odborné práci na místě, vše by mělo být přesné, zvláště pak číselné hodnoty. Jinak jsme počet respondentů hodnotili pozitivně.

Otázky:
1. Proč jste do výzkumu nezahrnuli studenty čtvrtých ročníků? Mohlo by to být vzhledem k ukončování studia zajímavé v souvislosti s kvalitou spánku.
2. V práci píšete, že jste provedli osobní konzultaci u respondentů vykazujících větší náchylnost k depresím a dodali jste rady a doporučení těm respondentům, u kterých jste diagnostikovali větší riziko spánkové apnoe. To je jistě pozitivní, ale zajímalo by nás, jakým způsobem jste v rámci svého šetření zajistili anonymitu?