Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22762
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

KLÁRA GREJTÁKOVÁ – MASOVÍ VRAZI

prezentace:
https://www.youtube.com/watch?v=lmvIcg1OP8k

Doporučujeme formátování a zarovnání textu. V teoretické části dělíte osoby s odchylkou od normálu na osoby nadané s výbornými studijními výsledky a jedince s naprostou absencí empatie a racionálního myšlení. Je to poněkud zavádějící, nadaný jedinec nemusí mít vždy výborný prospěch, zvlášť v předmětech, které jsou mimo jeho nadání a nebaví ho a také výše inteligence nesouvisí s mírou rozvinutí schopnosti empatie.

Ve výzkumné části zpracováváte výsledky z 32 dotazníků, v dotazníku jsou dobře zvolené otázky, reflektujete při jejich zpracování širší rámec dané problematiky, celkové zpracování působí poněkud intuitivně, chybí hypotézy, vymezení výzkumné strategie apod.

Otázky:
1. V práci je uvedeno několik amerických studií týkajících se problematiky střelných zbraní, narazila jste při psaní práce na nějaké výzkumy v této oblasti z dalších kontinentů?
2. Jaký vy osobně máte názor na držení zbraní?
3. Proč jste do práce zahrnula týrání, zneužívání a domácí násilí? Je možno vysledovat, že by masový vrah byl i násilníkem v soukromé rovině? Je tam vyšší pravděpodobnost takových projevů?
4. Jak byste jsou práci dále využila?
5. Jaký máte názor na vraha z porubské nemocnice? Zajímala jste se o jeho pohnutky? Víte, co se stalo?