Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22759
Karel Bilčík
Host

1. Určité hypotézy na začátku byly – už předem jsem tušil, že se bude Blesk diametrálně odlišovat od ostatních deníků a že bude používat velmi málo odborných výrazů. Při úpravách textů před analýzou jsem si četl perexy, podle nichž jsem určil, že se iDnes zaměřuje na Česko a Aktuálně.cz na Itálii. Též jsem předpokládal, že se Hospodářské noviny budou, už podle názvu, zabývat ekonomickými dopady, resp. ekonomikou obecně a budou migraci analyzovat v tomto směru.

2. Téma bylo vypsáno, mně se líbilo a pan profesor Místecký mě se vším seznámil – kolokační analýza, softwary KWords, který funguje v rámci Českého národního korpusu, a LancsBox.

3. Analýzu provedly softwary LancsBox a KWords. Sám jsem sestavil korpus a řídil analýzy; pan profesor Místecký mi asistoval v případech, kdy se u LancsBoxu objevily provozní obtíže. Také jsem výsledky interpretoval a práci sepsal. Právě interpretace získaných výsledků tvoří, dle mého, osu práce.

4. Mediatenor jsem neznal a nevím, jaké používají metody; toto by bylo třeba určitě podrobněji prozkoumat. Osobně si myslím, že metody, kterých jsem v práci využil já, nejsou ještě (vyjma klíčových slov) v mediální branži příliš známé.