Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22758
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

NIKOL BAIEROVÁ – SEZNÁMENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL SE ZÁKLADY CHEMIE

prezentace:
https://youtu.be/XIQ12lYT-wc

Práce ve formě metodiky. Měla byste upravit práci po formální stránce, když se odkazuje na zdroj, uvádí se jen autor, rok vydání, popř. stránka, když se jedná o doslovnou citaci. Některé části textu by si zasloužily zazdrojovat (např. pedagogické osobnosti). Praktická část je tvořena aktivitami na popularizaci chemie a dotazníkovým šetřením, ve kterém respondenty byly paní učitelky z MŠ. Samozřejmě šetření s ohledem na počet respondentů nemůže být reprezentativní, ale to určitě nebylo účelem, spíše šlo o zpětnou vazbu pro Vás, že? Doporučili bychom pro příště kategorizaci odpovědí v dotazníku: určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím. chybí hypotézy. Jinak jako metodika je práce velmi zdařilá a může mít široké využití.

Otázky:
1. Cílem práce bylo probudit zájem o chemii. Myslíte, že jste tohoto cíle dosáhla?
2. Jaké byly reakce dětí? Jak se k aktivitám stavěly?
3. Jak moc jste se podílela na tvorbě metodik použitých v MŠ? Je to Vaše autorská práce, nebo jste daný materiál převzala z projektu, o kterém se v rámci práce zmiňujete?