Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22757
Aneta Odrihocká
Host

Zdravím Vás,

děkuji za dotazy, zde jsou mé odpovědi.

1. Archetypální postavy Adama a Evy jsem si vybrala, jelikož jsou to první postavy vyskytující se v Bibli, které formují vztah. Dle mého pohledu je Bible světově známá a odráželo se od ní mnoho kultur, můžeme tedy říci, že s tímto příběhem je seznámen snad každý. Čtenářům tak může být toto téma velmi blízké a souvislost této dvojice lidí v literatuře neunikne jejich pozornosti.

2. V první řadě jsem byla samozřejmě limitována faktem, že v dílech se musí vyskytovat tyto dva archetypy a vybírat tak, aby byla díla alespoň částečně rozmanitá, co se týče motivů a variant jejich ztvárnění. Mnou vybraná díla tyto podmínky splňovala. Nechtěla jsem, aby bylo v práci velké množství děl, aby se dala mezi sebou případně dobře porovnat. Dalším faktorem byla osobní preference, některá díla jsem znala již z dřívější doby, s některými jsem se seznámila až v průběhu práce a také jsem dala na doporučení mého vedoucího SOČ.

3. Přínosem práce je dle mého názoru zobrazení biblické tradice v české poezii, poukázání na postavy Adama a Evy z biblického příběhu jako na zdroj inspirace pro tvůrce básnických děl.