Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22756
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

MAGDALÉNA ZAJÍCOVÁ – LIDÉ A SNY

prezentace:
https://youtu.be/foKyy0ZUkpE

Práce je na zajímavé téma, chybí ovšem podrobnější vědecký podklad hlavně u podvědomí. Teoretická část spíše formou referátu/výtahu z knihy (delší úseky textu z 1 zdroje). Ne moc obsáhlý soubor zdrojů. V praktické části Vám chybí hypotézy i podrobnější srovnání výsledků obou testovaných skupin, pozor věkové kategorie obou dotazovaných skupin se nemohou překrývat!

Otázky:
1. Proč jste si vybrala právě toto téma?
2. Vyhledávate si význam snů, které se Vám zdají?
3. V čem tktví hlavní přínos Vaší práce?