Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22753
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

PAUL JOHAN – TVORBA DESKOVÉ HRY

prezentace:
https://youtu.be/bhyWSwSbypo

Práce formou metodiky/návodu/příručky, jak postupovat při tvorbě deskové hry. Chybí obsáhlejší teoretické ukotvení, v úvodu je uvedeno jen pár vět. Na chybějící teoretický rámec pak nasedá i chybějící zdroje.

Pozitivně je třeba hodnotit hlavně Vaše nadšení a zápal, trpělivost a výdrž při zdokonalování hry i jejím testování a také vytvoření webových stránek s možností si hru stáhnout, popř. upravit k obrazu svému.

Otázky:
1. Jak dlouho trval celý proces tvorby deskové hry i s jejím testováním v klubu Pajdulák?
2. Jaké aktivity (z těch navrhovaných v práci) jste již provedl za účelem lepší propagace Vašich webových stránek ke hře?
3. Jak byste chtěl svou práci dále využít?