Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22752
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

PETR NAVRÁTIL – ANALÝZA VZTAHŮ MEZI ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA INTERNETU A KOGNITIVNÍMI FUNKCEMI U ADOLESCENTŮ

prezentace:
https://youtu.be/G3brQAQ3bOg

Práce na velmi dobré odborné úrovni přesahující požadavky SOČ. Teoretická část je logicky provázána s částí výzkumnou. Široký soubor zdrojů v teoretické části a její komplexní zpracování (od kongnitivních funkcí přes závislostní chování na internetu až po léčbu). Obsáhlé dotazníkové šetření ve výzkumné části čítající 926 respondentů. Podrobná analýza výsledků.

Otázky:
1. V práci uvádíte výzkumy/studie, které se zabývaly negativním vlivem trávení času na internetu na kognitivní funkce, narazil jste na nějaký výzkum, který by se soustředil na pozitivní vlivy trávení času na internetu? Jsou nějaké?

2. Čím si vysvětlujete nerovnoměrné zastoupení mužů a žen ve výzkumném souboru? Mohl to ovlivnit výběr škol, na kterých dotazování probíhalo?

3. Myslíte si, že je pravda, že dnešní děti a mladí lidé dávají přednost komunikaci a navazování kontaktů přes internet, sociální sítě spíše než v reálném světě, životě?

4. Jak Vás a Vaše kognitivní funkce ovlivnil internet?

5. Jakému oboru byste se chtěl po dokončení střední školy věnovat?