Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22751
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

MARKÉTA PRAUZKOVÁ – TLAK GENDEROVÝCH STEREOTYPŮ NA DĚTI

prezentace:
https://www.youtube.com/watch?v=vhy-_fpXXQw

V práci opakovaně uvádíte, že se jedná o seminární práci. V teoretické části postrádáme vymezení pojmů gender x pohlaví. Chtělo by to rozšířit soubor zdrojů pro teoretickou část. Wikipedia není relevantním zdrojem pro odbornou práci a v případě čerpání z diplomových prací je dobré jít přímo k primárnímu zdroji, pokud tím zdrojem ovšem není samotná DP (v souvislosti s analýzou pohádek ve Vaší práci). Dotazovala jste se dětí na genderové stereotypy, dle Vašeho zhodnocení děti stereotypům nepodléhají, „berou věci tak, jak jsou.“ Opravdu? Přikláníme se spíše k opačné variantě, tedy že se v rozhovorech stereotypy objevují, objevují se poměrně často, nejčastěji v části týkající se role rodičů. Doporučili bychom (pro přehlednost) a lepší možnosti při analýze výsledků strukturovat odpovědi do kategorií, např. vzhled/chování, profese, domácí práce/rodičovské role apod. V práci by měl být přepis celých rozhovorů, nejen vybraných částí.

Otázky:
1. Co říkáte na genderově neutrální výchovu dětí, kterou aplikuje např. Pink?
2. V práci jste napsala, že dívky mají v pohádkách mnoho vzorů, že se mohou osamostatnit a že by i chlapci měli mít svůj vzor, který jim ukáže „že je možno prožít svůj vlastní příběh bez princezny“. Je pro Vás emancipace (můžů i žen) spojena pouze se životem single?
3. Hodně se mluví o genderové vyváženosti ve všech oblastech života. Málo žen je ochotno vstoupit třeba do politiky, co si o tom myslíte, proč tomu tak je?
4. V práci píšete, že komunismus podporoval tradiční rozdělení rolí? Co tím myslíte?
5. Co říkáte v souvislosti s vaší prací na postavení rodiny ve společnosti?
6. Jsou současné vzory v rodině (ženské i mužské) dostačující?
3.