Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22749
Markéta Janíková
Host

Obor č. 14

KLÁRA KUBĚNOVÁ – VLIV VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ NA KOGNITIVNÍ VLASTNOSTI DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

prezentace:
https://youtu.be/g4QYAKHYg6o

Velmi dobrá práce, zvláště pak výzkumný oddíl. V teoretické části disproporční popis jednotlivých vzdělávacích systémů, zazdrojování některých kapitol nedostatečné, částečně referátové zpracování některých (delší úseky textu z jednoho zdroje). Výborné provázání teoretické a praktické části. Opravdu podrobný popis výzkumných aktivit, precizní popis způsobu a průběhu testování v jednotlivých školách. Výsledky analyzovány v širších souvislostech, diskuze nad limity a možnými zkresleními výsledků.

Chybí operacionalizace hypotéz a pojmů z hypotéz (jak budou přesně hypotézy ověřovány a za jakých podmínek lze hypotézu vyvrátit nebo potvrdit). Pozor na spekulace při ověřování hypotéz. Např. u hypotézy 3 předpokládáte, že větší roli než zájem dětí o danou aktivitu hrálo, zda rodiče s danými dětmi hráli hry na postřeh a pozornost. Ale toto nebylo předmětem výzkumu, ani to nemůžete nijak doložit. Navíc jste sama uváděla, že např. hru Dobble znaly dobře všechny děti.

Práce na velmi dobré úrovni, chvílemi ovšem zpracována románově/deníkově/familiérně, což působí v odborném textu rušivě. „Pojďme se podívat“, „To dá rozum, že“ „Mohli bychom to brát jako seznámení s našimi malými respondenty, bohužel jejich jména se v rámci ochrany osobních dat nedozvíme“. Apod.

Otázky:
1. Jakým způsobem se vybíraly děti (těch 10) z jednotlivých tříd do výzkumného souboru? Kdo je Vybíral?
2. Chcete se v budoucnu věnovat psychologii/pedagogice, popř. se zaměřit nějak jinak na práci s dětmi?
3. Co Vás vedlo k výběru této problematiky pro práci SOČ?
4. Co s prací dál – neuvažujete o rozšíření vzorku škol?