Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#22744
Markéta Janíková
Host

Obor č. 15
KAREL BILČÍK – KVANTITATIVNÍ JAZYKOVÁ ANALÝZA FENOMÉNU MIGRACE V SOUČASNÉM ČESKÉM TISKU

prezentace:
https://youtu.be/VNTeYZjCVHI

Čistě výzkumná práce obsahující několik rovin analýzy. Překvapující výběr a šíře použitých analytických nástrojů. Práce je odborně/formálně/metodologicky na velmi vysoké úrovni překračující požadavky SOČ. Chybí teoretické ukotvení problematiky migrace a role médií v tomto kontextu. Chybí hypotézy.

Otázky:
1. V práci chybí hypotézy. Pracoval jste s nějakými výzkumnými předpoklady/očekáváními?
2. Jak jste se dostal ke kolokační analýze?
3. Jaký je podíl Vaší samostatné práce na daných analýzách?
4. Znáte asociaci Mediatenor, která se zabývá analýzou mediálních sdělení?