Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#22743
Radka Šinkorová
Host

Vážená poroto, zasílám odpovědi na vaše otázky.

1) Po dohodě s vedoucím Mgr. Petrem Hanusem, jsem se vzhledem k omezenému rozsahu práce rozhodla věnovat pouze této oblasti. Pokud bych uvažovala o srovnání i s jinými turistickými oblastmi, nebyla by moje práce tak konkrétní a její počet stran by se zdvojnásobil.

2) Domnívám se, že by tomu tak skutečně bylo, neboť některé z vyhlídkových míst či rozhleden, např.: Vyhlídka Františka Josefa I. a rozhledna Strážný vrch, nejsou příliš dobře značeny, a proto je nevyhledává tolik turistů. Pevně doufám, že i tato práce může posloužit jako propagační materiál a případní zájemci si jednotlivé objekty vyhledají a případně je i navštíví. Jedním z hlavních přínosů mojí práce, je i seznámení čtenářů se dvěma vyhlídkovými místy, které nejsou veřejností doposud příliš navštěvovány. Lidé se tak o nich mohou dozvědět potřebné informace a v budoucnu je vyhledat.

3) V rámci studia jednotlivých pramenů zabývající se tématikou rozhleden a vyhlídkových míst jsem žádné národnostní soupeření na poli turistiky nezaznamenala. Domnívám se, že hlavním důvodem může být to, že většina rozhleden vznikala až po nacistické okupaci a zániku Protektorátu Čechy a Morava. Poté, co došlo k uvolnění poměrů po roce 1989, se v této turistické oblasti národnostní soupeření neprojevilo, jelikož se tento problém objevil spíše na Liberecku a v Krušných horách. V současné době i bývalé německé oblasti spadají pod různé správní instituce.

4) Při této formulaci jsem měla na mysli, že by bylo možné toto téma hlouběji zpracovat např.: v bakalářské práci. Předmětem výzkumu by se tak mohly stát méně navštěvované rozhledny a vyhlídková místa, díky čemuž by mohlo dojít k větší propagaci těchto objektů a tím i k vyšší návštěvnosti. Popřípadě by bylo možné využít systém GIS, který by umožnil znázornit místa, kam je z rozhledny vidět. Rovněž je možné zabývat se problematikou geologického podloží, ekologií lesů a krajin. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného textu, práce by jistě našla řadu dalšího využití.

S pozdravem,
Radka Šinkorová