Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota B : matematika – fyzika – geologie Odpověď na téma: Porota B : matematika – fyzika – geologie

#22736
Petr Otipka
Host

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ
Časový harmonogram:
9:00 – 9:30 vložení otázek pro soutěžící jednotlivými porotci,
9:30 – 10:00 – vypracování odpovědí soutěžícími a vložení na fórum,
10:00 – 11:00 – prostudování odpovědí, porada, hlasování poroty,
do 12:00 – zapsání výsledků krajského kola na fórum.