Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#22728
Barbora Bulánková
Host

1) Povědomí obyvatel Vysokého Chvojna jsem zjišťovala, ukázalo se díky mým rozhovorům s místními. Rozdíly mezi generacemi byly silně patrné, moji vrstevníci nemají o Chvojnu tolik informací a stejný přehled jako starší generace, které toho vědí nejen více než mladší lidé, ale často dokonce informace, jež nejsou uvedeny v samotných kronikách apod. Proto jsem se snažila informace od nich využívat a sepsat je.
2) Je to spíše tranzitní destinace, je totiž křižovatkou různých cyklostezek a turistických tras, jak jsem uváděla v samotném průvodci. Nachází se také blízko navštěvovanějších a známějších měst. Jsem ale přesvědčená, že má i nevyužitý potenciál cílové destinace, což by se mělo zlepšit mým průvodcem.
3) Myslím si, že největší turistický potenciál má obora a Zámeček, nacházejí se blízko sebe, navíc Zámeček je penzion. Také se zde otevřela restaurace s výlovem ryb, což je podle mě všechno turisticky atraktivní. Potenciál se začal využívat až v posledních letech, kdy se otevřela výše zmíněná restaurace a postavila pozorovatelna zvířat v oboře, tím se začalo více mířit například na projíždějící cyklisty, aby na místě zastavili. Podle mě se však potenciál nedaří využívat tak, jak by se využívat mohl, za příčinu považuji nedostatečné povědomí lidí o Chvojnu. Zvýšení povědomí by právě měl přispět můj průvodce.
4) Rozhodla jsem se vytvořit návrh průvodce, takže primární pro mě bylo nasbírat dostatek informací a vytvořit ucelený obraz s návrhem trasy, v čemž by se teď dalo samozřejmě pokračovat a z mého návrhu vytvořit něco turisticky atraktivnějšího.