Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22727
Nikola Siglová
Host

Otázky poroty:
1. V úvodu uvádíte, že se kyselina L-askorbová„ za přístupu vzduchu a kyslíku se kazí.“ Jak je to myšleno? Co se s kyselinou děje?
Působením vzduchu a vlhkosti kyselina L-askorbová mění barvu – tmavne. Ničí se i při vystavení světlu nebo vysokým teplotám.

2. V Teoretické části uvádíte několik typů titračních křivek. U kterých z diskutovaných křivek očekáváte oblast tzv. pufru?
Oblast pufru bych očekávala u křivek, kde dochází k titraci silnou kyselinou nebo silnou zásadou.

3. Proč se stanovuje kyselina L-askorbová jinak než acidobazickou titrací?
Omlouvám se, ale u této otázky nedokážu odpovědět. Při stanovení jsem používala jodometrii, protože byla vzhledem k podmínkám ve školní laboratoři nejpřesnější a proveditelná.

4. Jaký postup resp. postupy stanovení vitamínu C předepisuje lékopis?
V lékopisu je uvedeno, že 0,150 g kyseliny vitamínu C se rozpustí ve směsi 10 ml kyseliny sírové a 80 ml vody prosté oxidu uhličitého, přidá se 1 ml škrobu a titruje se jodem 0,05 mol/l do vzniku trvalého fialově modrého zbarvení.

5. Na str. 21 v postupu stanovení uvádíte: „…přidali jsme asi 1 g pevného KI…“. Nemělo by být přidáno přesně, nebo se jednalo o nadbytek?
Má být přidáno přesně 1 g jodidu draselného, jedná se o chybu v postupu.