Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22724
Matěj Martiník
Host

Dobrý den, níže naleznete odpovědi na otázky.
1. Do těchto materiálů se pravděpodobně dostávají během jejich vzniku, který často probíhal, respektive probíhá, v podmínkách, které jsou pro vznik dioxinů vhodné, tj. například v blízkosti sopek.
2. Analýza proběhla v souladu s normou ISO 787-28, která je sice určena pro polychlorované bifenyly (PCB), nicméně postup analýzy dioxinů je obdobný. Tato metoda pak jasně definuje analytický postup, jehož součástí je právě i extrakce.
3. Ne, žádné další analýzy nebyly provedeny, vizte postup dle výše zmíněné normy.
4. Protřepání směsi s kyselinou sírovou je jeden z mnoha způsobů, jak zbavit směs dalších látek, které nejsou předmětem analýzy. Opět jsem postupoval dle výše zmíněné normy.
5. V porovnání s 2,3,7,8-substituovanými kongenery je toxicita nesubstituovaných dioxinů a dioxinů s jinou substitucí než 2,3,7,8 téměř zanedbatelná.
S pozdravem
Matěj Martiník