Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22719
Filip Bureš
Host

Sládek Šimon – Příprava matričního pracovního referenčního materiálu

Videoprezentace: https://youtu.be/5v7Qrne8wEE

Otázky poroty:
1. Na straně 19 píšete:“ Pokud je vzorek při teplotě 295,15 K v pevném skupenství, musí se rozpustit v roztoku 2% HNO3 (za přítomnosti kyseliny analyzované prvky nepodléhají sedimentaci, přičemž nezanáší instrument, jak by tomu mohlo být v případě použití čisté demineralizované vody)“. Vysvětlete, co tím myslíte.
2. Analýza prokázala převážně přítomnost prvků čtvrté periody. Byly pozorovány i některé těžší prvky, např. Pb?
3. V práci není vysvětleno, proč byla zvolena plechovka tuňáku jako referenční materiál, proč ne jiná ryba či potravina?
4. Jak by matrix potraviny ovlivňoval získané výsledky?
5. Jak byla ověřena kompletnost odstranění solankového nálevu?