Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ Odpověď na téma: 42. KK SOČ

#22715
Filip Bureš
Host

Bulánková Barbora – Kooperativní up-konverzní fotoluminiscence v nanokrystalickém Gd2O3 a Gd2O2S dopovaném Tb3+ a Yb3+

Videoprezentace: https://youtu.be/LiYB8BAJ9hY

Otázky poroty:
1. Při přípravě Gd2O3:Tb/Yb jste zvolila molární poměr oxidovadla ku palivu 1:1, i když souhrnná rovnice (rovnice č. 1, str. 16) popisující proces probíhající při syntéze 6 M(NO3)3 + 5 C6H8O7 + 63 NH4NO3 → 3 M2O3 + 30 CO2 + 146 H2O + 72 N2 by naznačovala zcela jiný molární poměr. Proč jste zvolila tyto podmínky?
2. Stejně tak při částečné sulfidaci Gd2O3 na Gd2O2S jste použila 400% nadbytek elementární síry. Proč jste použila takový přebytek a jak jste vzniklý Gd2O2S vyčistila od nedoreagované síry?
3. Odpovídají poměry kovů v získaných materiálech původním navážkám?
4. Proč by měla kyselina citronová, jako slabá organická kyselina, vytvořit citrátové komplexy s kationty kovů ve formě dusičnanů, tedy solí se silnou minerální kyselinou?
5. V experimentální části je uvedeno použití kyseliny citronové. Jak bylo sledováno její dokonalé spálení a lze vyloučit přítomnost uhlíku v připravených materiálech? Metoda SEM-EDX není příliš přesná pro stanovování lehkých prvků.