Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22711
Radka Olivová
Host

Vážené studentky, vážení studenti,

chtěli bychom Vám poděkovat za účast v krajském kole obhajob prací SOČ. Letošní ročník krajské přehlídky byl improvizovaný a v mnohém ochuzený. Jsme rádi, že se nám i přesto podařilo „setkat“ se virtuálně a v rámci možností s každým prodiskutovat část jeho práce. Oceňujeme aktivitu Vás všech, ne každá komise měla to štěstí na aktivní přístup soutěžících.

Je nám potěšením přiznat, že jsme byli příjemně překvapeni vysokou kvalitou Vašich prací. Je povzbuzující z pozice porotců vidět, že v krajském kole o další postup soutěží aktivní a velmi schopní studenti s opravdovým zájmem o obor. Měli jsme za úkol přečíst dohromady 14 ne zrovna krátkých prací a věřte, že se letos nenašla ani jedna, u které bychom se nudili nebo litovali vynaloženého času. Všechna Vaše díla byla velmi čtivá a po stránce jazykové a formální byla na velmi dobré úrovni. O to složitější pro nás bylo sestavit finální žebříčky a rozhodnout, kdo bude vyslán do celostátní přehlídky. Vzhledem k silné konkurenci v jednotlivých oborech o finálním pořadí většinou rozhodovaly jen drobné rozdíly. Žádná předložená práce nebyla propadákem a tak prosím nevěšte hlavy z případného umístění na nižších pozicích.

Přestože jste letos měli z našeho pohledu jednodušší podmínky pro představení svých prací, ze zaslaných videí můžeme konstatovat, že Vaše prezentační dovednosti jsou výborné a srovnatelné. Je nám líto, že jsme si Vás letos nemohli poslechnout osobně a na jednotlivé prezentace navázat bezprostřední diskuzí.

Na závěr ještě jednou děkujeme za projevenou aktivitu a aspoň vzdálenou možnost načerpat energii z Vašeho vědeckého nadšení. Držíme Vám palce v dalším studiu a doufáme, že Vám toto nadšení vydrží co nejdéle. Vzhledem k tomu, že jsme Vám letos nemohli poskytnout přímou zpětnou vazbu, níže najdete pár našich obecných postřehů. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na našich osobních emailech, které najdete na konci textu.

Postřehy a doporučení:

Několik předložených prací by podle našich zkušeností bylo obhajitelných jako diplomové, což je na střední škole naprosto ohromující. Je to převážně tím, že autorům poskytla vědomostní i experimentální zázemí vědecká pracoviště. Podporujte prosím mladší a stejně nadšené kolegy ve vyhledávání takovýchto možností seberealizace. V rámci SOČ to není rozhodujícím faktorem, ale pomůže Vám to získat zkušenosti důležité zejména v budoucnu, třeba při vysokoškolském studiu přírodních věd. Tím ovšem nechceme shazovat práce realizované v jiných podmínkách. Letošní ročník je důkazem toho, že i práce realizovaná doma je při dotažení k dokonalosti velice konkurenceschopná.

Délka práce není jednoznačným ukazatelem kvality a méně může být více. S omezeními či doporučeními k rozsahu se budete při vědecké práci potýkat v budoucnu stále (alfa omega celé prezentace). V odborných článcích budete mít často k dispozici jen několik málo stran k prezentaci všeho, co jste na daném projektu dělali. Práce SOČ by podle našeho názoru měla nést znaky vědecké práce, přestože je psaná pro „laické“ publikum. Taková práce by neměla čtenáře doslova zasypat fakty a výsledky. Důležitá je logická stavba a vyváženost textu. Teoretický úvod musí uvést do užší problematiky a podrobně shrnout jen konkrétní problém tak, aby umožnil autorovi logicky definovat cíl práce. Popsat je důležité pouze použité metody a při nadbytku výsledků zmínit a hlavně dobře komentovat jen ty důležité. Nejpodstatnější částí práce je pak diskuze výsledků, která umožňuje autorovi „předvést“ jeho znalosti oboru a zařadit přínos své práce do aktuálního paradigmatu. Ve všech letošních textech byly velmi dobře definovány cíle práce, zato řádná diskuze nakonec rozhodovala o finálním pořadí. Kapitola diskuze shrnuje, pomáhá čtenáři si vše ujasnit a hlavně stanovit význam práce v kontextu ostatních studií. Srozumitelně prezentovat význam své práce znamená v konečném důsledku peníze nebo jiné prostředky na další experimenty! Ve Vašem případě (zatím) vyšší hodnocení a postup do dalších kol SOČ.

Některé práce s velmi pěknou úpravou a jazykovou čistotou skončily v pořadí níže z důvodu nedostatku vědeckého podkladu. Například pomocí Wikipedie (kterou se snažíme necitovat) nalézt původní zdroje, které jsou často otevřené a lze se jimi prokousat i v relativně jednoduché angličtině našich biologicko-chemických oborů (není třeba rozumět každému slovu). Každý takový článek má opět teoretický úvod s citacemi, díky kterým se lze dostat na další a další články.

Obecný princip odborných prací spočívá v tom, aby čtenář i lehce mimo obor byl schopen porozumět tématu, pochopit cíle, volbu přístupu a metod, výsledky a význam snažení. A to vše nezávisle na oboru! Ideálně by měl být autor schopen projekt reprodukovat. Tedy provést znovu a se stejnými výsledky. To je základ veškeré vědy, co nelze reprodukovat/ověřit je prakticky bez významu a smyslu.

Pokud se nerozhodnete využít své vědecké zkušenosti získané díky SOČ a pokračovat ve vědecké/lékařské kariéře, vězte, že zkušenosti nabyté díky účasti v této soutěži Vám budou ku prospěchu i v jakémkoli jiném odvětví. Za nejpřínosnější považujeme: práci s ověřenými/ověřitelnými zdroji informací, kompozici souvislého a logicky členěného textu, čistou argumentaci, jistou organizaci práce a schopnost prezentace výsledků.

Na závěr ještě jednou děkujeme, byla to čest.

Vaše porota