Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22687
Adéla Götzová
Host

Dobrý den.
1. Přiznám se, že důvod proč se na mapované lokalitě vyskytuje zlatobýl kanadský a ne zlatobýl obrovsky jsem nějak blíže nezkoumala, nicméně si myslím, že je to způsobeno tím, že zlatobýl kanadský se na naše území dostal dříve a že je více tolerantní například vůči vlhkosti v půdě, je tudíž hojně rozšířen. Hlavními rozlišovacími znaky mezi těmito rostlinami pro mě byla barva lodyh, které má zlatobýl kanadský načervenalé. Dalšími rozlišovacími znaky mohou být například výška rostliny, kdy zlatobýl obrovský, jak už z názvu napovídá, je mnohem větší.
2. Seznam invazních rostlin, jak uvádím ve své práci, jsem čerpala z webových stránek Agentury ochrany přírody a krajiny a rostliny jako peťour maloúborný i javor jasanolistý v něm uvedeny jsou, nechápu tudíž otázku. Při svém terénním výskytu jsem na tyto rostliny nenarazila.
3. Invazní rostliny jsou vysoce expanzivní, produkují například obrovské množství semen, která jsou i vysoce odolná. Mohou se také šířit vegetativně, například úlomky svých lodyh.