Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 5,7,8 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 5,7,8

#22672
Tereza Srpová
Host

Ještě jednou dobrý den,

1. Dosadit více druhů živočichů a rostlin, které by mohly fungovat jako obnovitelný zdroj potravy pro již vyskytující se druhy. Například podpořit výskyt slimáků a žížal pro indické běžce. Také by bylo velkým přínosem dosadit rostliny do vody, které by pomáhaly jejímu samočištění.

2. Stejně jako zbytek mé práce, bylo i určování druhů a jejich zařazení prováděno pozorováním. Díky dlouholetému pobytu u ekosystému jsem měla šanci pořídit vlastní fotodokumentaci. Tu jsem poté mohla porovnávat s internetovými i knižními zdroji. Využívala jsem různé atlasy k porovnávání s nalezenými druhy.

3. Pokud bude probíhat jeho údržba stejně jako dosud, ekosystém se pravděpodobně nebude příliš měnit. Jedinou změnou může být výměna některých druhů divoce žijících živočichů za jiné nebo námi provedený zásah do rostlinstva. V případě, kdy bychom se např. odstěhovali a ekosystém zůstal bez údržby, pak by nastala radikální změna. Množství druhů by uhynulo a biodiverzita by se změnila. Společenstvo by se zásadně změnilo, ale ekosystém by se stal stabilnějším.